Katatapos pa lang ni Maya ng kinder ng malaman ni Lea na dumating na pala si Raffy, ang kanyang dating asawa. Nakipagkita si Lea sa kanya, sa pag-asa na na baka manunumbalik pa ang kanilang dating relasyon. Pero sa kabiguan ni Lea, makikipagkita lang siya sa kanyang anak na si Ojie at nalaman rin niya na may bagong asawa na ito. Isa sa mga pinagusapan din nila ang mungkahi ni Raffy na dalhin na lang ang anak sa states kasama niya. Ipinagtapat ni Raffy iyon sa anak ng nagbaskasyon si Ojie sa kanya. Nagpasiya rin si Lea na pabayaan na lang ang anak na magdesisyon para sa kanyang sarili kahit na mabigat sa loob niya dahil si Ojie ang mayhawak sa buhay niya.
Nagkaroon ng PTA miting noon nadmalo si Lea. Nagkaroon ng malaking pagtatalo doon ng inisulto si Lea ng isang lalaki. Napunta sa miting ng isang pagaalitan ng guro nilang Ojie at Maya tungkol sa apelyido ni Lea. Nalaman ito ni Ojie at halata na rin na naapektuhan siya nito. Hindi na siya pumapasok sa paaralan.Isang araw, nakita ni lea si Ojie sa bilyaran. Pinauwi niya ito at naglabasan sila ng loob sa isa’t isa. Umiyak si Lea at sa matinding galit niya, nasampal niya si Ojie.
Unti-unting nahulog ang loob ni Lea sa kaibigan niyang si Johnny. Nang makakita siya ng pagkakataon na pumunta sa Bagiuo at mapag-isa kasama si Johnny,ibinigay niya kaagad ang mga bata sa pagaalaga ni Raffy. Pero hindi sumipot si Johnny. Nagalit si Raffy sa kanya
Isang araw, naaksidente ang dalawang bata sa kanilang bisikleta at dinala sa ospital. Binintangan ng dalawang ama si Lea dahil sa nangyari. Sinasabi nila na wala nang panahon si Lea para sa anak niya dahil palahi na lang siyang nasa trabaho. Galit na galit si Lea, dahil dito iniwan niya ang dalawang ama para magalaga sa kanilang mga anak.
Umuwi na rin ang mga bata sa bahay. Lumipas ang Pasko at Bagong Taon na hindi kapiling si Ding. Umuwi si Ding kay Lea na dala-dala ang balitang kasal na pala siya sa iba niyang nabuntis. Sana lang bago siya umalis madadala niya si Maya. Kagaya ni Ojie, ibinigay ni Lea kay Maya ang pagpasya.
Sa wakas, umiral pa rin ang pagmahal ng dalawa sa kanilang nanay, sa halip ng pagkasabik sa tatay. Nagpasya ang dalawa na manatili kapiling si Lea. Bago umalis si Raffy, humingi siya ng isang gabi para manumbalik sa dating tamis ng kanilang pagmamahalan.

Nagtatapos ang kuwento sa pag graduate ni Ojie. Nagbigay ng isang inspirasyonal na talumapati si Lea, dala ang kanyang inosenteng tanong; “Bata, bata… Paano ka ginawa?”